search
top

HET MONSTER VAN LATENSTEIN

SNS Property Finance, de financieringstak van het voormalige Bouwfonds, is hét hoofdpijndossier van SNS REAAL. Inmiddels heeft SNS al €1,5 miljard moeten afboeken op vastgoedleningen van Property Finance. Een gigantisch bedrag en het einde is nog niet in zicht. Ronald Latenstein, de huidige CEO van SNS, laat in het FD weten dat hij verwacht dat de instroom van slechte leningen zal aanhouden. SNS REAAL zou als enige Nederlandse bank niet slagen voor de nieuwe Europese stresstest voor banken zo bleek uit een onderzoek van Reuters.

Lees verder….

Twee keer dezelfde steen

Belanghebbenden zijn creatief als het gaat om het verklaren van zeepbellen op de woningmarkt. Er was te weinig grond beschikbaar, zo legden Japanse bankiers indertijd de exorbitante prijsstijgingen in hun land uit. De bouweisen waren te streng, beweerden de Britse projectontwikkelaars. Er kwamen te veel migranten binnen, riepen de Australische makelaars. In alle drie de landen liep de huizenbubbel leeg als een lekkend stoma.

Inmiddels kampt ook Nederland met een wankele woningmarkt. Niet voor het eerst: tussen 1973 en 1978 vond al een hausse plaats. Deze eindigde in een ernstige crisis. De tweede hausse, begonnen in het begin van de jaren negentig, hield langer aan. Maar inmiddels houdt de Rabobank rekening met prijsdalingen tot wel dertig procent. En net als in het buitenland lijken ook hier de overheid, de toezichthouder en de financiële sector als bij toverslag hun eigen aandeel in dit fiasco te zijn vergeten. Op z’n slechtst wordt de ware omvang van de problemen rond de huizen- en kantorenprijzen ontkend. Op z’n best wordt de zeepbel als een natuurverschijnsel behandeld: vervelend, maar niets aan te doen.

Ten onrechte. Want de naoorlogse geschiedenis toont dat deze hausses man made zijn. Met name de rol van de financiële sector bij prijsstijgingen op de woningmarkt wordt vaak genegeerd. En dat terwijl deze van het grootste belang is. Het zijn de heren in krijtstreeppakken die door hun kredietbeleid grotendeels de prijs van woningen bepalen. De achterliggende logica is simpel: als een huizenkoper van de bank zes maal zijn inkomen kan lenen, dan is hij in staat twee keer zo veel te bieden op een woning als wanneer hij slechts drie maal zijn inkomen had mogen lenen.

Lees hier mijn artikel in de Groene….

Colijn en Verhagen

De Nederlandse economie laat in het vierde kwartaal een krimp zien van 0.7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Reden voor Maxime Verhagen om onmiddellijk zijn voornemens om de Nederlandse economie er weer boven op te helpen kenbaar te maken. ‘Het is duidelijk dat de economie in een lagere versnelling is geraakt,’ zegt Verhagen. ‘Dat is zorgelijk. We moeten nu aanpakken, anders dreigt het scenario van langdurige stagnatie.’ De groei trekt niet zomaar aan zo constateert Verhagen. ‘Daarom moeten we slim bezuinigen, de economie versterken door hervormingen en ondernemers ondersteunen waar nodig.’

Ter vergelijking hier Colijn tijdens de Grote Depressie:

‘Het evenwicht tusschen ontvangsten en uitgaven dient geregeld te worden, niet door noodeloos drukkende vermeerdering van de lasten der natie, noch door bezuiniging op het noodige, maar door beperking van de staatsbemoeiing, leidende tot krachtige ontplooiing van het particulier initiatief,’

Colijn’s depressiebestrijdingsrecept was een regelrechte ramp. Niettemin wil Verhagen dit nog maar eens dunnetjes over doen.

‘Slim bezuinigen’ in een recessie bestaat niet. Bezuinigen betekent per definitie dat er geld uit de economie wordt gehaald. Dit is deflationair beleid wat een recessie verergert.

SADO-ECONOMIE TOEN EN NU

Het plan Colijn bestaande uit draconische bezuinigingen en loonsverlagingen was een verschrikking in Nederland en slaagt al evenmin in Griekenland.

Pijn, veel pijn. Dat zal de Grieken goed doen, geloven Noord-Europese politici. De laatste cijfers kwartaalcijfers laten zien hoe erg het is gesteld met de Griekse economie. Het bruto binnenlands product kromp op jaarbasis met 7 procent in het vierde kwartaal van 2011. Door de Europese commissie werd in 2010 over heel 2011 nog een krimp van 3 procent voorspeld. Jammer, alweer een tegenslag voor de waarzeggers van de Europese commissie.

Wanneer is het eens genoeg, kan men zich af gaan vragen. Hoe diep moet de Griekse economie zakken voordat men tevreden is? Is het alternatief echt wel zo veel erger? Nederland bevond zich tijdens de Grote Depressie in soortgelijke omstandigheden. Het was toen even ondenkbaar dat Nederland de goudstandaard zou loslaten als het nu is dat Griekenland de euro gaat verlaten.

Lees verder…

De Waardeloze Prognoses van de EU

Bloomberg laat zien dat de EU in een conceptakkoord met Griekenland rekening houdt met een krimp van het Griekse bbp van 5 procent in 2012. In eerste instantie was nog een krimp van 2 procent geprognosticeerd. Desalniettemin blijft de EU optimistisch: in 2013 gaat Griekenland weer groeien.

De EU zit er met haar prognoses over de Griekse economie echter consequent naast. Klaarblijkelijk geen reden om het optimisme ietwat te temperen. Een kleine selectie van wanvoorspellingen door de jaren heen.

Greece: Solid growth driven by domestic demand (2007)

‘Economic growth accelerated to above 4% on an annual basis in the first half of the year […] GDP is projected to grow at around 3,6% over the forecast horizon [in 2008 en 2009 red.]’

Greece: Wider external imbalances in a context of decelerating growth (2008)

‘Economic growth decelerated to just above 3,5% in the first half of 2008. […] In spite of this, economic activity is estimated to continue to grow at well above the euro area average at around 3% in 2008, on the back of resilient private consumption.’

Greece: Economic downturn challenges public finances (2009)

‘Having experienced a decade of strong economic growth of 4% on average, the Greek economy entered a recessionary phase in 2009. [..] The outlook is for real GDP to remain almost flat in 2010, before recovering mildly in 2011.’

Greece: Rebalancing growth amidst ongoing fiscal consolidation (2010)

‘Real GDP is expected to further decline by 3% in 2011 while growth is expected to turn around positively during  the second  half of the year, with the recovery gaining  further momentum in 2012.’

Greece: Painful adjustment (2011)

‘2011 is the fourth consecutive year of declining economic activity […] The progressive rebalancing of the economy as well as growth-enhancing reforms and improving medium-term prospects abroad are expected to move the economy back onto stable footing from 2013 onwards, provided that  the current adverse climate improves.’

Page 6 of 18« First...45678...Last »
top