search
top

Grafiek van 26/11/11. Ierland: een exportsucces?

Ik had mij voorgenomen de komende tijd aan de gang te gaan met geknutsel betreffende de boter en margarine consumptie in Nederland tussen bijvoorbeeld 1946 en 1953. Het is mij niet gegeven. Kennelijk is het mijn lot dat ik, keer op keer, romantische onzin en klinklare empirische kletsika aan de kaak moet stellen. Vandaag vooral een voorbeeld van het laatste (maar ook wat van het eerste). Eerst de regelrechte kletsika: volgens Jurgen Stark is Ierland niet enkel een schoolvoorbeeld van hoe je bezuinigingen aanpakt maar ook een exportsucces. Onjuist. Van alle ‘interne devaluatie’ landen, die proberen via loonsverlagingen en exportgroei uit de ellende te komen, doet Ierland het wat betreft export het slechtst. Dus niet het best, zoals Stark suggereert, maar het slechtst. En, o gruwel, Griekenland doet het met afstand wel het best…. (zie grafiek). Wel is de lopende rekening van Ierland de afgelopen jaren verbeterd – maar dat komt door een afname van de import, niet door een toename van de export. En op dit moment (de eerste acht maanden van 2011) neemt de Ierse import zelfs sneller toe dan de export… Het gaat bij dit laatste om de handelsbalans, onderdeel van de lopende rekening, maar een toename van de internationale handel is ook waar het interne devaluatiebeleid zich op richt. Opvallend verder: de relatief slechte prestatie van de Baltische Staten, wat betreft de netto export. Het beeld wordt iets genuanceerd als we naar het monetaire saldo op de handelsbalans kijken (dat overigens ook sterk kan verslechteren of verbeteren door bijvoorbeeld wisselingen in de prijs van olie). Als de exporten erg laag zijn en de importen erg hoog dan kan, in geld gemeten, een toename van de import met 5% toch groter zijn dan een toename van de export van 7%. Want 5% van 300 is groter dan 7% van 100. Een wat sneller groeiende export hoeft dus geen verbetering van de handelsbalans met zich mee te brengen. En dat blijkt ook, met name in de Baltische staten die ondanks alle loonsverlagingen toenemende tekorten/geen verbetering op de handelsbalans kennen! Ierland komt er nu wel ietsje beter uit, omdat de Ierse export altijd al relatief hoog was. Het overschot op de handelsbalans van de Ieren wordt echter teniet gedaan door de ‘inkomensbalans’, die samen met de handelsbalans de Lopende Rekening vormt en die weergeeft hoeveel (winst- en arbeids- en kapitaal)inkomens en kapitaaloverdrachten er naar het buitenland gaan. De (zeer aanzienlijke) royalties van Microsoft in Ierland worden bijvoorbeeld vrijwel 1 op 1 doorgesluisd naar de VS, niet als winst doordat Microsoft Ierland copyright moet betalen aan Microsoft VS. Maar weer blijkt: Griekenland steekt met kop en schouders boven de rest uit. Overigens zijn de Griekse exporten nog steeds erg laag gezien de omvang van de economie. Nog even over de romantische idealen van de ECB-economen: het lijkt erop dat ze gecharmeerd zijn van het inderdaad duidelijk romantisch getinte idee van het ‘algemene evenwicht’, waarbij geheimzinnig onzichtbare handen op welhaast magische wijze het evenwicht in de economie veroorzaken en waarbij de toekomst gekocht moet worden door afzien en lijden. Tsja. De economie in het Eurogebied lijkt werkelijk van geen kanten op wat voor idee van ‘algemeen evenwicht’ dan ook. Jurgen Stark moet toch maar eens leren boekhouden. Niet romantisch, nee. Maar wel een van de kerntechnieken uit de economie als wetenschap.

En het interessante van die boter en margarine: Nederlanders gingen na 1947 veel minder boter eten dan zelfs in de oorlog, want wat we hadden moest worden ge-ex-por-teerd… En de margarine was geproduceerd met de blubber van in de stormachtige zuidelijke oceanen gevangen walvissen. Een beetje romantiek zit daar toch nog wel in.

One Response to “Grafiek van 26/11/11. Ierland: een exportsucces?”

  1. tv amr zegt:

    My associate and I actually loved perusing this weblog post, I’d been just itching to find out does one commerce featured posts? I will be constantly trying to find somebody for making trades with and merely thought I would ask.

Leave a Reply

top