search
top

De industriele productie in Duitsland: hernieuwde daling?

De komende dagen zal ik een hypothese naar voren brengen: de industriële productie in Europa is aan het verschuiven, van de periferie naar het oosten. Dit is van belang omdat, hoewel de welvaart van een land zeker zo veel (indien niet meer) afhankelijk is van een goed georganiseerde ziekenzorg, een goed wegennet en dergelijke zaken, het wel grotendeels de industrie is die de export bepaalt terwijl ook de industrie sterk conjunctuurgevoelig is. En met die periferie bedoel ik Griekenland, Italië, Spanje, Portugal maar ook het Verenigd Koninkrijk. Ja, ook het Verenigd Koninkrijk, dat vertoont hetzelfde patroon als Spanje en Portugal. In deze landen is – niet helemaal maar wel grotendeels los van de crisis van 2008 en later, het is een structurele ontwikkeling – de industriële productie fors gedaald, de afgelopen vijftien en vooral de afgelopen tien jaar. In Oost-Europa en Turkije is de productie snel gestegen. En rondom en in Duitsland is sprake van een beperkte stijging. het is alsof de ‘laagwaardige’ activiteiten verschuiven naar het oosten, terwijl de hoogwaardige industrie zich concentreert rondom Duitsland. Ik zal daarbij Duitsland als standaard nemen en de productie in de andere landen uitdrukken in ‘Duitse maat’. En daarvoor zullen we eerst deze maat moeten weergeven (grafiek).

Opvallende aspecten: de wat lagere groei en ten dele stagnatie voor 2004 en de hoge groei tussen 2004 en 2008. Omdat de lonen in de Duitse industrie betrekkelijk hoog liggen is dit overigens een duidelijke aanwijzing dat lage lonen niet genoeg zijn voor een gunstige economische ontwikkeling. Verder de ongelofelijk snelle daling tussen augustus 2008 en maart 2009. In een half jaar daalde de productie met een kwart … een daling die overigens vooral in 2010 gevolgd werd door een grote stijging, hoewel niet tot het oude niveau. En op dit moment lijkt zich weer een duidelijke daling te hebben ingezet. Het grootste deel van de dynamiek lijkt daarbij door de vervoersmiddelenindustrie voor zijn rekening te zijn genomen. Morgen meer over in hoeverre andere landen het anders, beter of slechter gedaan hebben.

4 Responses to “De industriele productie in Duitsland: hernieuwde daling?”

  1. Cherry zegt:

    Good game that I personally feel was worth every penny. One tip… Dont take over all the enemy camps at once. Make a chborekecard pattern on the map of ally/enemy and the game will continue to be fun until the very end. It really lost its appeal once there were no more enemies outside of missions.

  2. http://www./ zegt:

    That’s a well-thought-out answer to a challenging question

  3. Hi….I am Praveena completed my engineering at G.Narayanamma College.When i was persuing my engineering I took the career planning program by TechGenius.The test pattern followed by them helped me to clear my interview and now I am working at TCS.Its my immense pleasure to write this post about TechGenius. Thanks for helping me in my career planning.

  4. There’s a secret about your post. ICTYBTIHTKY

Leave a Reply

top