search
top

De werkloosheid in Litouwen

De Baltische staten Estland, Letland en Litouwen zijn paradepaardjes. Na de ineenstorting van het Soviet-rijk richtten zij zich tot “Het Westen’, dat hen met raad en daad bijstond. Het resultaat hiervan waren een aantal landen die economisch efficient waren ingericht, althans, efficient volgens het neo-liberale spoorboekje. Wat gebeurt er in zulke landen als er een crisis uitbreekt? Het neo-liberale idee is niet dat een crisisonmogelijk is. Natuurlijk kan er altijd en overal een economische crisis uitbreken. Het idee is wel dat deze vanuit de neo-liberale optiek gezien flexibele landen snel over deze crisis heen komen, juist door die flexibiliteit die bedrijven de mogelijkheid geeft andere activiteiten op te pakken dan wel de kosten (lees: de lonen) te verlagen.

In 2007 brak voor deze landen de crisis uit. Ze reageerden hierop met (pogingen tot) loonsverlaging en bezuiniging. Er was een andere optie: devaluatie. Maar deze werd niet gekozen. En Litouwen was het land waar de sterkste verlaging van de lonen werd doorgevoerd. Wat gebeurde er vervolgens? Zie de grafiek:

Opmerkelijk aan deze grafiek is de daling van de werkloosheid na 1999. Deze verliep gestaag – maar geleidelijk. En niet sneller dan in andere landen waar in deze tijd de werkloosheid daalde, zoals Spanje, ondanks de minder flexibele arbeidsmarkt in Spanje. Sterker nog: in Spanje daalde de werkloosheid in deze periode ondanks een forse immigratie, terwijl in Letland sprake was van een (betrekkelijk bescheiden) emigratie.

De crisis – nou ja, dat is duidelijk. Maar daarna daalde de werkloosheid inderdaad snel. Echter, zoals in een eerder blog is aangetoond: in dezelfde periode was sprake van een emigratie van 100.000 mensen. De daling van de werkloosheid van 60.000 personen, hoe wenselijk ook, komt daarmee toch in een ander perspectief te staan. En kan niet als argument gebruikt worden om de effectiviteit van het bezuinigingsbeleid aan te tonen. Het laatste nieuws is overigens dat de Litouwse economie het laatste kwartaal van 2011 alweer fors gekrompen is. Tijd voor devaluatie?

 

 

 

2 Responses to “De werkloosheid in Litouwen”

  1. Ontzettend interessant artikel! Ik kan zeggen dat ik dit niet had geanticipeerd in deze hypotheekmarkt! Bestaat er een methode om me aan te melden voor deze onderwerpen?

  2. Ontzettend wetenswaardig artikel! Ik zal zeggen dat ik dit niet verwacht had met deze hypotheekmarkt! Bestaat er een manier om me te abonneren op deze site?

Leave a Reply

top