search
top

De omzet op de woningmarkt is gehalveerd (inflatie- en overdrachtsbelastinggecorrigeerd).

De zeepbel op de huizenmarkt is leeggelopen: omzet -50%

Vanochtend publiceerde het CBS nieuwe gegevens over de omzet op de woningmarkt, voor de periode tot en met februari. Ik heb de gegevens ietwat aangepast, door ze te corrigeren voor de geldontwaarding en de verlaging van de overdrachtsbelasting (de laatste 7 maanden is de omzet daarom met een factor van bijna 4% verlaagd). De post sluit aan op deze eerdere post. Het idee was elk jaar een overzicht te geven van de belangrijkste prijs- en hoeveelheidsontwikkelingen op de woningmarkt maar met name vanwege de desastreuze ontwikkelingen van de aantallen verkochte woningen (ongeveer -17% in januari/februari) leek het me goed dit sneller te doen.

Wat zien we:

* Een verdere afname van de voor geldontwaarding aangepaste totale omzet (inclusief overdrachtsbelasting, exclusief notaris en makelaarskosten).
* De afname wordt momenteel vooral veroorzaakt door veel lagere verkopen. Deze liggen op het niveau van ongeveer dertig jaar geleden, terwijl het prijsniveau (gecorrigeerd voor geldontwaarding) ongeveer op het niveau van 2003 ligt. Let op: dit prijsniveau verschilt wat per type woning.
* De verkopen zullen ooit weer omhoog gaan, bedenk dat de bevolking aanzienlijk toegenomen is in de afgelopen dertig jaar. Mijn gok is dat dit zal gebeuren tegen een prijsniveau dat zeker 20% lager is dan het huidige, waarmee de totale voor geldontwaarding gecorrigeerde prijsdaling van bestaande woningen op ongeveer 1/3 zal uitkomen, ten opzichte van de top van de markt. Vergeet daarbij niet dat de koopkracht per huishouden de komende twee jaar met zo’n 4 tot 5% zal afnemen en dat er een goede kans is dat de werkloosheid zal toenemen, juist ook omdat de lagere prijzen van huizen de bestedingen afremmen. En, zoals u weet, geld moet juist rollen.

Opmerkelijk: nog in februari 2010 waren er gezaghebbende, wetenschappelijke ‘casametristen’ die niet van een crisis op de woningmarkt wilden weten… Overigens moet ik ook van mezelf zeggen dat ik me, zo rond 2008, totaal heb verkeken op de mate waarin de crisis zich manifesteerde als een snelle en voortdurende afname van de verkopen in plaats van een snelle daling van de prijzen.

One Response to “De omzet op de woningmarkt is gehalveerd (inflatie- en overdrachtsbelastinggecorrigeerd).”

  1. dalen zegt:

    Ziet er weer goed en actueel uit!

    “snelle en voortdurende afname van de verkopen in plaats van een snelle daling van de prijzen.”

    Volgens mijn bankaccount manager komt dit omdat velen willen maar niet kunnen verkopen omdat ze dan met een restschuld blijven zitten.

    Het uitroken is begonnen.

Leave a Reply

top