search
top

Inkomen per huishouden: nauwelijks hoger dan in 1973!

Vandaag heeft het CBS de nieuwe gegevens over onze inkomens in 2011 gepubliceerd, zowel als gereviseerde voor 2010 en 2009 (bijstellingen naar beneden, overigens). Het gaat goed met onze economie. Maar niet met ons. Het nationale inkomen nam toe met 3,5%, na een jaar eerder al met 3,4% te zijn gestegen. Maar het reele inkomen van huishoudens nam af, en als we dat corrigeren voor de groei van het aantal huishoudens dan nam het inkomen per huishouden nog sneller af. We zitten nauwelijks boven het niveau van 1973. Dus als u denkt: ik heb het voor mijn gevoel niet beter dan mijn ouders, destijds – dan klopt dat gevoel. En uw ouders konden nog met 57 met de VUT… De voornaamste reden dat de inkomens van de huishoudens weinig gegroeid zijn is dat het aantal huishoudens sterker toegenomen is. Daarnaast speelt bijvoorbeeld ook het sterk toegenomen overschot op de betalingsbalans een grote rol. Dat geld wordt dus niet uitgekeerd als inkomen (maar werd bijvoorbeeld geinvesteerd in Amerikaanse rommelhypotheken, of in Russische olievelden van Shell).

Opmerkelijk verder: de hypotheekschuld kende de laagste stijging sinds 1995. Maaaar…. de niet-hypotheekschulden van huishoudens zijn juist sneller gestegen. De totale toename van de schuld daalde van 36 miljard in 2009 naar 30 miljard in 2010 en 20 miljard in 2011, waarvan 14 miljard consumptieve kredieten en dergelijke. Er zijn ongeveer 7 miljoen huishoudens. Dat betekent dus dat er per huishouden ongeveer 2.000,– aan bestedingen worden gefinancierd met schulden. Wat weer betekent dat als er bezuinigingen komen en mensen gaan daardoor ook nog eens minder lenen – de consumptie dit en volgend jaar zomaar fors omlaag kan gaan, met 3 tot 5% of zo. Het verhogen van de pensioenleeftijd lijkt er, als we niet uitkijken, voor steeds meer mensen toe te gaan leiden dat ze niet zozeer langer ‘mogen’ werken – maar dat ze langer werkloos zullen zijn.

Leave a Reply

top