search
top

Werkloosheid in Europa – een droom in duigen.

Werkloosheid is er in soorten en maten. Naast de ‘normale’ werklozen (‘U=3’ in vakjargon, beschikbaar voor werk en op zoek naar een baan) zijn er ook mensen die niet direct beschikbaar zijn, maar wel op zoek. Of die niet op zoek zijn, maar wel beschikbaar. Of die wel wat werk hebben, maar meer willen werken. Opgeteld is dit het totale werkloze arbeidsaanbod (‘U=6’ in het jargon). Sinds kort maken de cijfers van Eurostat het mogelijk ‘U-6’ uit te rekenen.In november 2011 publiceerde Eurostat gegevens die dit, voor het eerst mogelijk maakten, voor 2010. Minder dan een half jaar later zijn de gegevens voor 2011 bekend. Er blijken dan (anders dan bij de staten van de VS!) grote verschillen te zijn tussen landen in de hoogte van de verschillende soorten van werkloosheid (vergelijk Italië, maar ook Letland en Estland met Nederland, Zweden of Frankrijk!).

Er ontstaat verder ook een wat ander beeld van de verschillen tussen landen wat betreft de totale werkloosheid. Regels met betrekking tot uitkeringen, werkloosheid en dergelijke verschillen per land, evenals de cultuur en de structuur van de economie, wat de hoogte van de ‘normale’ werkloosheid kennelijk en de verdeling van de totale werkloosheid over de verschillende categorieën kennelijk beïnvloedt – en dus vergelijking tussen landen enkel gebaseerd op de ‘normale’ werkloosheid onzuiver maakt. Het lijkt er echter op dat een deel van deze verschillen wordt geneutraliseerd doordat er verschuivingen optreden van de ene categorie naar de andere, waardoor de ‘brede’ werkloosheid een betere vergelijkingsmaatstaf is dan de normale.

En als we de landen vergelijken blijkt pas goed de onderbenutting van het arbeidspotentieel en hoe diep de huidige crisis is. Het Europa van Brussel en Frankfurt heeft gefaald (nee, een jaar geleden had ik dat nog niet geschreven). In Nederland, dat vrijwel de laagste werkloosheid van de EU had,  was in 2011 absoluut geen sprake van een overspannen arbeidsmarkt. Wat betekent dat er in de andere landen nog minder sprake is van aanbodsproblemen. Er is daarmee geen enkel gevaar voor looninflatie. Ook is er op de korte en middellange termijn geen enkel aanbodsprobleem wat betreft het opvangen van de vergrijzing – werkwilligen zat. Toch wordt momenteel, voor het oplossen van de crisis, juist de nadruk gelegd op ‘structurele’ veranderingen van met name de arbeidsmarkt… Maar het momenteel courante idee dat je 30% werkloosheid, zoals in Spanje, oplost door wat regeltjes op de arbeidsmarkt te veranderen… Tussen 1992 en juli 2007 groeide de werkgelegenheid in Spanje met 60%. Weliswaar werd dit veroorzaakt door een schuldgedreven vraag die op een gegeven moment wegviel – maar het geeft aan dat het aanbod van arbeid in Spanje echt niet het probleem is. De droom van een welvarend Europa waar ook economisch sprake is van vrijheid en gelijkheid en solidariteit ligt in duigen – niet enkel vanwege de hoge werkloosheid, maar ook en vooral omdat men er niets zinvols tegen doet.

Verder nog een opmerkelijk citaat, dat aangeeft dat het goed is ‘arbeid’ zoals in Nederland de vrijheid te geven om zelf de omvang van de baan te bepalen (als ik goed ben ingelicht is dat in veel andere landen, zoals de VS, veel moeilijker dan bij ons):

The largest proportions of people wishing to work more hours and available to do so among part-time workers were found in Greece (58%), Latvia (57%), Spain (49%) and Cyprus (42%), and these are Member States where the shares of employed persons working part-time are relatively low. On the other hand, the smallest proportion was found in the Netherlands and Belgium (both 3%), where part-time working is common

.

One Response to “Werkloosheid in Europa – een droom in duigen.”

  1. […] paar dagen terug berichtte ik over het niveau van de ‘brede’ werkloosheid (de ‘normale’ werkloosheid plus niet …. Wat leert een vergelijking met 2010 (ouder is er niet)? De grote vraag daarbij is natuurlijk of de […]

  2. […] het is dus een positive economie die over de rug gaat van het gewone volk. Cijvers uit 2012, bron >klik< Ik heb toch liever mijn onderdanen aan het werk, helaas worden die wel aangespoort door de media om […]

  3. Uitermate interessant artikel! Ik moet zeggen dat ik dit niet had zien aankomen met deze hypotheekmarkt! Is er een methode om me aan te melden voor deze berichten?

Leave a Reply

top