search
top

Eurozone, overheidstekort vierde kwartaal 2011: is dat alles? (2 grafieken)

Vandaag publiceerde Eurostat de voorlopige gegevens voor de overheidstekorten in de EU in 2011.

Valt er nog wat toe te voegen aan alle berichten hieromtrent? Er is geen tekort-crisis.

* Het totale Eurozonetekort is beslist niet bijzonder hoog (zie grafiek). Het tekort is het probleem niet, de tekorten in Japan, de VS en het VK zijn twee keer zo hoog. En niemand verwacht het verdwijnen van de Yen, de Dollar of het pond. De werkelijke crisis is politiek.
* Al door velen genoemd: het hoge tekort van Ierland, veroorzaakt door (daar zijn ze weer….) de banken. In welk land was de Titanic ook alweer gebouwd?
* Minder vaak genoemd: als je het doorrekent met de kwartaalgegevens van de ECB (die nog niet beschikbaar zijn voor het vierde kwartaal) dan komt het tekort voor het vierde kwartaal onder de 3% die in Maastricht afgesproken was (voor de individuele landen). Dat zag men natuurlijk al aankomen, in Frankfurt, ongetwijfeld deel van de redenen waarom er zoveel haast gemaakt is met de afspraak om de Maastrichtse afspraken aan te scherpen. ‘Never waste a crisis’, of zoiets.

Natuurlijk: er is een duidelijk seizoenspatroon in de tekortgegevens te zitten, waarbij het tekort in het vierde kwartaal altijd vlink kleiner is het navolgende eerste kwartaal. Maar toch – het tekort wordt snel kleiner. Waarschijnlijk is dat afname nog een reden om haast te maken met de afspraken. En waarom men zo tegen Euro-obligaties is, in Duitsland, met Euro-obligaties, gedekt door alle landen van de Eurozone, zou het probleem zomaar opgelost zijn. Men wou de crisis gebruiken om de staten in te tomen, de pensioenen te korten en meer van dat soort zaken. Want, ja, er is nu eenmaal veel geld nodig voor de banken. En dat lijkt dan weer een obligate, goedkope, narrige, tendentieuze opmerking. Maar dat is het niet. Want waarom is de ECB dan zo negatief over Griekenland en zo positief over Ierland, dat een groter tekort heeft (maar wel de banken steunde)? Lees Jorgen Asmussen, van de ECB, hierover. Hij is expliciet: banken gaan voor.

 

Leave a Reply

top