search
top

Toen Keynes nog leefde

Uit de begrotingsnota van het kabinet Cals (ARP, KVP en PvdA) voor het jaar 1965-1966.

“Regeringen beschouwen  depressies niet langer als onvermijdelijk, maar weten deze door actief ingrijpen te voorkomen of af te zwakken. Hoogconjunctuur is daardoor het normale beeld en onderbezetting van het produktieapparaat is tot de uitzonderingen gaan behoren. Het economische beleid kon meer op de groei worden gericht. Daarbij wordt er naar gestreefd een peil van nationale besparingen te verwezenlijken, dat voldoende is om hoge investeringen te financieren.”

De tijden zijn overduidelijk veranderd als zelfs linkse partijen Nederland vol trots in een recessie storten en dat eufemistisch ‘verantwoordelijkheid nemen’ noemen.

Leave a Reply

top