search
top

Trichet: Technocraat pur sang

Jean-Claude Trichet vliegt weer grandioos uit de bocht in een interview met de NRC. We zijn wel wat van hem gewend. Dit was immers de man die in 2004 Ierland prees als het lichtende voorbeeld voor de rest van Europa; de man die geloofde dat bezuinigingen de economie zouden aanjagen; en de man die gedurende 2008 druk bezig was de inflatieoorlog te voeren terwijl we aan de vooravond stonden van de diepste financiële crisis sinds de jaren ’30. Wat een vent.

Nu zegt Trichet in het NRC te geloven dat het Europese volk verdere Europese integratie verlangt. “Trichet gelooft heilig dat Europa met een interne markt en één munt een toekomst heeft. De toekomst van Europa als welvarend continent begint volgens de Fransman bij het Europese volk. Dat verlangt Europese integratie, zegt Trichet.”

TNS/NIPO op 1/6/12:

“Nederlanders zijn in toenemende mate van mening dat de EU bevoegdheden moet teruggeven aan de afzonderlijke lidstaten. Eind 2011 was 29% deze mening toegedaan, nu geldt dat voor 40%. Tegelijkertijd is de groep die meent dat de EU juist meer bevoegdheden moet krijgen meer dan gehalveerd (van 28% naar 12%).”

Pew Research 30/5/12:

“Across the eight European Union member countries surveyed, a median of only 34% think that European economic integration has strengthened their country’s economy. Indeed, majorities or near majorities in most nations now believe that the economic integration of Europe has actually weakened their economies.”

Trichet zegt mentaal nog steeds ‘permanent gemobiliseerd’ te zijn. Laten we allen hopen dat deze man nooit meer van stal wordt gehaald. Wat een ramp.

One Response to “Trichet: Technocraat pur sang”

  1. Nichol zegt:

    In Euroland hebben wij wel onze mogelijkheden ingeleverd voor de centrale ECB, maar die maakt zo weinig gebruik van die gecentraliseerde macht dat niemand er het voordeel van inziet. Op die manier is centralisatie niet erg interessant.

Leave a Reply

top