search
top

Krisiskroniek (7). De (hoge) rente op leningen aan bedrijven en huishoudens.

De rente is helemaal niet laag, in Europa, voor huishoudens en bedrijven!. Zie de grafieken. Dat zou wel moeten. Volgens de economieboekjes is renteverlaging een van de middelen om een crisis te bestrijden. Lenen wordt goedkoper, sparen levert minder op en huishoudens en bedrijven gaan daardoor meer lenen en minder sparen zodat de bestedingen stijgen en het bestedingstekort minder wordt. Dit is de reden waarom de ECB recentelijk de rente verder verlaagd heeft. En waarom de ECB overgegaan is tot de LTRO’s, het spotgoedkoop verstrekken van geld aan de banken. Het probleem is echter dat dit nog niet tot meer bestedingen van consumenten en bedrijven geleid heeft. Integendeel. In veel landen daalt de consumptie en dalen de investeringen. Wat, omdat de overheden allerwegen steeds meer gaan bezuinigen, dus nogal problematisch is.

De vraag is nu: hebben die renteverlagingen van de ECB wel geholpen? Een deel van het antwoord is: nee. Want de banken hebben de lage rente wel geïncasseerd – maar niet doorgegeven aan de klant. De ‘spreads’, het verschil tussen de ECB-rente en de rente die de banken vragen, zijn opgelopen.


.

En niet zo’n beetje ook. De hypotheekrente in Nederland had bijvoorbeeld ‘eigenlijk’ 2% lager moeten zijn dan deze nu is. U leest het goed: 2%. Verder blijkt ook dat, anders dan vaak gesteld wordt, de ‘spreads’ op hypotheken in Spanje altijd al hoog zijn geweest – het verhaal dat de huizenzeepbel daar optrad doordat de rente zo laag was heeft nuancering nodig. Caveat: het gaat hier wel telkens om nieuwe contracten, maar slechts om hypotheken met 1-5 jaar looptijd. Het kan zijn dat cultuurverschillen in de looptijd van hypotheken hier een rol spelen. Het meest alarmerend: de ‘spreads’  in Italië en Spanje voor de bedrijven (nieuwe contracten) stijgen! Precies het tegenovergestelde van wat er economisch nodig is. De rente is helemaal niet laag, voor huishoudens en bedrijven!. Integendeel zelfs (de meest recente ECB rente-verlaging was nog niet verwerkt in de Eurostat statistieken).

One Response to “Krisiskroniek (7). De (hoge) rente op leningen aan bedrijven en huishoudens.”

  1. Dudley zegt:

    Now is possible get hold of so many extras from Swtor Market 😀

Leave a Reply

top