search
top

De echte inflatie is lager dan de ‘HICP’ aangeeft

De ECB heeft als formele doelstelling de HICP, de geharmoniseerde index van consumentenprijzen, met 1,9% (‘net geen 2%’) per jaar te laten toenemen. Een opmerkelijk beperkte doelstelling. In een economie gaat het niet om alleen om de consumentenprijzen maar ook om de import- en exportprijzen en de prijzen van investeringsgoederen en dergelijke. In totaal worden in de Nationale Rekeningen zelfs tien relevante prijsindices onderscheiden, plus nog twee afgeleide indices (Bos, 2003, p. 64)! Daarnaast kunnen nog de prijsindices van bestaande woningen en de aandelenbeurs worden genoemd. Theoretisch is het daarom beter de (BREDERE) prijsindex van het Bruto binnenlands Product te gebruiken in plaats van de consumentenprijsindex. Of om niet een enkele maar verschillende maatstaven te bekijken, zoals de FED in de VS dat doet. De Fed houdt zich, anders dan de ECB, dus het recht voor om ook rekening te houden met de prijzen van bestaande huizen! Tsja, ook dat zijn prijzen, ook daar wordt geld voor gebruikt.

Maar maakt het niet alleen theoretisch maar ook praktisch uit welke index we gebruiken? Jazeker. Wanneer we de consumentenprijsindex (niet helemaal hetzelfde, overigens, als de HICP) vergelijken met de bredere en dus betere BBP-prijsindex dan valt op dat de verschillen in het algemeen miniem zijn – maar dat er juist de laatste paar jaar wel grote verschillen zijn (grafiek 1, bron: Eurostat). De BBP index geeft aan dat de prijzen minder stijgen dan gesuggereerd door de consumentenprijsindex, wat onder meer wordt veroorzaakt door de invloed van de BTW op de consumentenprijzen. Gezien de verschillen die juist in barre tijden optreden verdient het dus aanbeveling voor de ECB om niet alleen op de consumentenprijsindex te sturen.

Opvallend is dat wie de verslagen van De Nederlandsche Bank van voormalige bankpresident Jelle Zijlstra leest regelmatig geconfronteerd wordt met de BBP-deflator. De verslagen van voormalig bankpresident Duisenberg daarentegen, daterend uit een tijd toen het monetaire beleid sterker beïnvloed werd door neo-klassieke ideeën, noemen deze betere maatstaf beduidend minder vaak.

One Response to “De echte inflatie is lager dan de ‘HICP’ aangeeft”

  1. Simply to show you your site looks a little bit weird in Mozilla in my small laptop with Ubuntu .

Leave a Reply

top