search
top

Het einde van het Lakemannetje

Soms wordt door een enkel bericht een hoop duidelijk over hoe de macht verdeeld is in ons land. De grote denkers in ons kabinet hebben het briljante plan gekregen om een oproep tot een bankrun te verbieden. Iemand die zich schuldig maakt aan deze onvergeeflijke misdaad loopt het risico een boete tot €19.000 te krijgen of een gevangenisstraf tot 4 jaar.
Het kabinet volgt hiermee de aanbevelingen van de commissie Scheltema die de val van de DSB Bank onderzocht. Hoewel in het rapport van de commissie Scheltema genoeg bewijs werd gepresenteerd, adviseerde de commissie geen harde juridische acties tegen de ware schuldigen. Wel werden de slachtoffers benadeeld. De belangenbehartiger consumenten & geldzaken bekritiseerde de commissie omdat deze slechts concludeerde dat de DSB de zorgplicht schond, in plaats van te concluderen dat er sprake was van koppelverkoop. Wanneer deze conclusie zou zijn getrokken zouden alle contracten waar er sprake was van koppelverkoop (vrijwel elke DSB hypotheek) nietig worden verklaard. Uiteraard een politiek onaanvaardbare conclusie, want zoals Dirk Scheringa zelf al zei was hij lang niet de enige die zijn geld op deze onverantwoorde manier verdiende.
Ook opmerkelijk is dat er geen enkele strafrechtelijke vervolging van het DSB management heeft plaatsgevonden. Wanneer het bekend is dat dit een bedrijf was dat haar inkomsten voornamelijk verkreeg uit koopsompolissen met provisies tot wel 90% (de gemiddelde provisie bedroeg bij het faillissement 62%), wanneer het bovendien bekend is dat er werd geknoeid met de cijfers en als het bekend is dat klanten op structurele wijze werden misleid, begint men zich toch af te vragen waarom de verantwoordelijken nog vrij rondlopen. Ondertussen heeft Hans van Goor, chief-woekeraar bij de DSB, een nieuwe baan gevonden. De man is nu mede-eigenaar van Retail Reality, een bedrijf dat de dienstverlening in de retail onderzoekt. Het bedrijf krijgt opdrachten van banken die willen weten of hun verkopers wel goed advies geven en of die verkopers zich wel houden aan de gedragscode hypothecaire financiën. Ja, we mogen van geluk spreken dat we hier in Nederland een financiële sector hebben die zichzelf zo goed reguleert.
Deze feiten zijn allemaal iets te oncomfortabel voor ons kabinet en in plaats van de werkelijke oplichterij aan te pakken, verzinnen onze politici deze moderne vorm van het verbod op godslastering. Want niet alleen een Lakemannetje wordt strafbaar, nee zelfs enige kritiek op de banken wordt strafbaar zo blijkt uit de brief van minister de Jager. De minister stelt: “Het doen van publieke uitlatingen die tot een ondergang van een bank kunnen leiden, is […] uiterst laakbaar en dient strafbaar te worden gesteld,” Onder zo’n brede definitie is eigenlijk alle kritiek op banken strafbaar en daarmee is zo’n beetje elk artikel op deze site heidens. Het zou komisch zijn als het niet zo tragisch was.

Druk, druk, druk

Opnieuw heb ik het de afgelopen maanden extreem druk gehad met zowel school als andere activiteiten. Ik heb verder onderzoek verricht naar mijn eerder geuite vermoedens wat betreft het misbruik van de Nationale Hypotheekgarantie en een artikel geschreven over de rol van vrouwen in de Nederlandse arbeidsmarkt. Ik zal deze artikelen te zijner tijd publiceren. De puntjes op de i zetten is tot nog toe echter niet mijn specialiteit gebleken.
Gelukkig ben ik niet de enige die het erg druk heeft. Vandaag kwam mij het verheuggelijke bericht ter oren dat mijn collega financieel journalisten het ook erg druk hebben:

“Financieel journalisten zijn een eigen Masterclass Financiële Journalistiek gestart. De eerste bijeenkomst begin november over pensioenen was een succes. In maart en juni staan bijeenkomsten gepland over bankentoezicht en de euro. Tot de initiatiefnemers behoren journalisten van het Financieele Dagblad, RTL, de Volkskrant en ANP, meldt André de Vos, freelance journalist en ook een van de initiatiefnemers. Volgens De Vos zijn er nu te weinig praktische en tegelijk diepgaande bijscholingsmogelijkheden die ook nog eens een actueel thema belichten. De Vos: ‘En onze indruk is, dat de behoefte hier aan juist groot is.’

De journalisten werken samen met Holland Financial Centre en de Duisenberg School of Finance. Beide organisaties zorgen voor topsprekers uit het bedrijfsleven. De journalisten voor het goede thema en journalisten met voldoende kennis die de bijeenkomst bijwonen.

De Vos: ‘Het moeten, zoals de eerste keer ook gelukt is, bijeenkomsten op niveau worden. Overigens zonder dat we daar een commercieel tarief voor vragen. We hopen de eigen bijdrage op 200 euro te kunnen houden.’

De initiatiefnemers bekijken nu hoe de organisatie weg gehaald kan worden bij vrijwilligers om de continuïteit te garanderen. De Vos: ‘We zoeken een journalist die de inhoud wil regelen. We hebben sterk het gevoel dat we dat in eigen hand moeten houden. De sprekers kunnen dan door het bedrijfsleven zelf worden geregeld. We kijken ook welke rol de NVJ kan spelen.’“

Want wie beter om journalisten te vertellen hoe het financiële systeem werkt dan de grote spelers die zo veel profijt hebben bij de status quo. De Duisenberg School of Finance is een publiek-privaat instituut opgericht door zulke notabele bedrijven als ING, SNS Reaal, ABN AMRO, Royal Bank of Scotland, AEGON, APG en NYSE Euronext. Dezelfde namen duiken op bij de initiatiefnemers van het Holland Financial Centre.
De perverse relatie, waarin journalisten zich afhankelijk maken van ‘autoriteiten’, allemaal vrijwel exclusief afkomstig uit de sector, produceert de waardeloze journalistieke prestaties van onze grote media. Media die met groot inzicht een Chinese vastgoedbubbel voorzien, maar te incompetent zijn om onze eigen bubbel te kunnen zien. Media, die nog steeds afhankelijk zijn van economen die de crisis niet zagen aankomen en media die weigeren de mensen die het wel zagen aankomen op een regelmatige basis raad te plegen. Media die bezuinigingsdogma verspreiden die door geen enkele competente econoom serieus genomen kunnen worden. Media die jarenlang de ogen sloot voor de praktijken van waninstellingen zoals DSB, Icesave, AEGON, Afab en ga zo maar door.
Het is verre van geruststellend dat onze journalisten inmiddels zo ver heen zijn dat ze zelfs €200,- willen neerleggen voor het privilege om gepropagandeerd te worden met conventioneel economisch dogma.

top