search
top

Werk in uitvoering

Ik ben dit jaar begonnen met een studie filosofie in Nijmegen. Hierdoor heb ik de afgelopen paar maanden minder tijd gehad om te besteden aan eigen werk. Ik heb desondanks niet stilgezeten en een aantal artikelen zijn bijna voltooid:

1) Van depressie naar depressie: een geschiedenis.
Over de ontwikkelingen die afbreuk deden aan de beperkte rol die de financiële sector innam na de tweede wereldoorlog en de periode van stabiele groei.
2) Afghanistan: Tussen diplomatie en oorlog.
Over de diplomatie tussen de Taliban, de VS en Pakistan tussen 1996-2001. Dit behelst met name de diplomatie omtrent de uitlevering van Bin Laden, maar ook andere problemen tussen de Taliban en de internationale gemeenschap, zoals de drugsproblematiek, zullen worden belicht.
3) DSB Bank: Een casestudy van ‘control fraud’
Over hoe de praktijken van de DSB Bank erop gericht waren kunstmatige winsten te creëren die gedoemd waren om te falen, maar die het topmanagement in staat stelde zichzelf te verrijken. Hierbij zal uitdrukkelijk worden verwezen naar het werk van William K. Black, een witteboordencriminoloog, die het concept ‘control fraud’ ontwikkelde. Ook zal er kritisch worden gekeken naar de wijze waarop het faillissement van de DSB Bank tot nog toe door de media is geïnterpreteerd.

Ik zal ook proberen om de komende tijd reguliere updates te geven over de ontwikkelingen op de Nederlandse vastgoedmarkt.

2 Responses to “Werk in uitvoering”

  1. Victor zegt:

    Ik wacht het af

  2. Dorothy zegt:

    Posts like this brgiethn up my day. Thanks for taking the time.

Leave a Reply

top