search
top

Grafiek van 23/11/11. De orderportefeuilles in Europa na 2000.

1. Introductie.

Vandaag publiceerde Eurostat nieuwe gegevens over de industriële orders, een belangrijke indicator voor de productie maar vooral ook voor de ontwikkeling van de conjunctuur. Citaat:

Industrial new orders down by 6.4% in euro area. Oeps.

2. De genoemde indicator is lastig te interpreteren. Ze is erg ‘rumoerig’ (een uitstekende Nederlandse vertaling van het Engelse begrip ‘noise’, waarmee geduid wordt op veranderingen in een variabele die niet worden veroorzaakt door de verklarende variabelen in een model maar door andere oorzaken die vaak op de zeer korte dan wel juist op de zeer lange termijn spelen), zodanig zelfs dat bijvoorbeeld de Deense gegevens nauwelijks bruikbaar zijn. Daarnaast is de indicator niet gecorrigeerd voor veranderingen in de waarde van het geld, wat internationale en historische vergelijkingen lastig maakt.

3. Toch is het aardig de dramatische korte termijn ontwikkeling in MET NAME het Eurogebied in een langer termijn perspectief te zetten, waarbij hier met name de toenemende tegenstellingen in het Euro-gebied zullen worden uitgelicht: zijn die er ook wat betreft de ontwikkeling van de orderportefeuille van de industrie (met uitzonderingen van de productie van zware transportmiddelen)? En excuses voor alle cursiveringen en dergelijke in de tekst: dat hoor je zo min mogelijk te doen. Maar de huidige situatie is dramatisch en acuut.

4. Wat zien we dan (grafiek)

 

5. Al voor de crisis namen de verschillen sterk toe: in bijvoorbeeld Frankrijk lag het index-niveau in 2000 nog hoger dan in ‘Groot Duitsland'(in dit geval Nederland, Oostenrijk en Duitsland; voor Finland en België waren de gegevens niet beschikbaar). Maar in 2007 lag het Franse (en Engelse) niveau lager – dan in ‘Groot Duitsland’ maar ook lager dan in de ‘GIPS’landen (Griekenland, Italie, Portugal spanje).  Tijdens de crisis heeft ‘Groot Duitsland’ echter een voorsprong op deze GIPS landen behaald!

6. Een hypothese die serieus genomen moet worden is dat Duitsland (en Nederland?) juist om dit voor elkaar te krijgen en de concurrentiepositie van de eigen industrie te versterken druk op de ECB heeft uitgeoefend om een restrictief beleid te voeren. Let wel: zelfs noodkredieten van de ECB aan Zuid-Europese banken die te maken hadden met kapitaalvlucht (i.e.: de bekende bankrun!) worden door een zeer invloedrijke econoom als Hans-Werner Sinn en zijn companen ter discussie gesteld. Kijk uw economieboeken er op na: het in de kiem smoren van paniekgedreven kapitaalvlucht is een van de essentiële taken van een centrale bank! Maar zelfs dat mag niet meer, van de Duitse politiek. En, mijn goedheid, als je een noodfonds instelt (wat discutabel is, maar het is ingesteld) dan is je enige optie dat fonds dusdanige fondsen te verstrekken dat het een ‘schock and awe’ tactiek kan voeren en blijven voeren, indien nodig. Minimaal 3 triljard Euro, dus, ruwweg vijf keer het BBP van Nederland. Er is geen tussenweg, wat iedereen weet. Toch probeert men juist die tussenweg te bewandelen. Waarom!?

7. ‘Gelukkig’ blijkt uit de aller recentste gegevens de industrie in de kernlanden momenteel keihard onderuit te gaan – de verschillen nemen weer af. Er we lopen geen risico op een tweede inzinking – we zitten er al lang midden in. Hopelijk leidt dat, onder druk van het Duitse bedrijfsleven, ook tot geloofwaardiger economische politiek van de EU. Maar waarom zouden de Europese politici het beter doen dan de Belgische?

2 Responses to “Grafiek van 23/11/11. De orderportefeuilles in Europa na 2000.”

  1. Zeer interessant onderwerp! Ik zal zeggen dat ik dit niet had zien aankomen met de huidige woningmarkt! Bestaat er een manier om me aan te melden voor deze site?

  2. It’s an incredibly amazing powerful resource that you’re offering and you simply provide it away cost-free!! I that can match discovering websites that view the particular importance of providing you beautiful learning resource for zero cost. We truly dearly loved examining these pages. Enjoy it!

Leave a Reply

top