search
top

Grafiek van 27/11/11 (kaart). Inkomens in Europa 2000-2008.

Er is veel te doen over Duitsland en Europa. Duitsland zou, na de invoering van de Euro en mede vanwege de Oost-Duitse problematiek jarenlang een politiek van milde interne devaluatie hebben gevoerd, om daarmee de export te stimuleren (Inderdaad: mede geinspireerd door de Nederlandse politiek van na het Wassenaar-accoord in 1982, toen door de politiek, de bedrijven en de vakbonden een werkgerichte politiek van loonmatiging en exporteren werd afgesproken). Dit lukte – maar ten koste van grote onevenwichtigheden op de Europese betalingsbalansen, die mede leiden tot de huidige (overigens zeer oplosbare) problemen. Het alternatieve verhaal is dat lage Duitse lonen en gebreidelde binnenlandse consumptie leidde tot grote kapitaaloverschotten, die massaal werden gebruikt om Spaanse pensioenresorts en Ierse Mcmansion’s uit de grond te stampen, wat mede leidde tot de genoemde onevenwichtigheden. Beide scenario’s sluiten elkaar overigens niet uit.

Klopt dit verhaal? Als het klopt dan moet in ieder geval zichtbaar zijn dat de inkomens in Duitsland weinig gestegen zijn (wat natuurlijk de keerzijde is van exportsucces: goederen en diensten die je exporteert zijn niet beschikbaar voor de binnenlandse inkomens, check de nationale rekeningen!). Zoals gewoonlijk is het allemaal wat complexer, als we naar een Eurostatkaart van de inkomens kijken. Het Duitse (en Nederlandse en Belgische) verhaal klopt. In veel streken gingen de inkomens per huishouden zelfs zeer fors omlaag, gezien de aanzienlijke economische groei in deze periode. Pikant punt: veel van de genoemde kapitaaloverschotten zijn ook in allerlei rommelhypotheken gestopt, reden waarom we in Nederland bijvoorbeeld later met pensioen kunnen.

 

Bron

Maar… Noord-Italie, industrieel speerpunt van het middellandse zeegebied, kende een vergelijkbare ontwikkeling…. zonder dat dit de problemen oploste. Een lage lonen politiek alleen is niet bepaald de oplossing, zoals ook blijkt uit een vergelijking van de lonen in de Duitse industrie en die van Italie (scheelt ongeveer 50%, in tegenstelling tot de lonen bij de overheid).Let wel, de verschillen op de kaart zijn procenten van het gemiddelde inkomen in de EU, meer dan 10% inkomensgroei in bijvoorbeeld Roemenie is hetzelfde bedrag als meer dan 10% inkomensdaling (per huishouden!) in Noord-Italie. In feite is de ontwikkeling in grote delen van Duitsland en Italie nogal dramatisch – maar omdat dit voor beide landen geldt kan dit het verschil niet verklaren.

De dramatische ontwikkeling in Duitsland geeft overigens wellicht ook een verklaring voor het gedrag van de Duitsers: na 7 magere jaren moesten de 7 vette jaren eindelijk aanbreken. Maar toen kwamen de Griekse sprinkhanen….

Technische toelichting: een aantal redenen voor discrepanties tussen verschil in de inkomensontwikkeling van huishoudens en het BBP per capita (dat in deze periode behalve in Italie redelijk toenam) zijn dat het aantal huishoudens sneller toenam dan het aantal mensen, dat in landen als Duitsland het exportoverschot steeds groter werd, dat door het toenemend belang van computers, die snel worden afgeschreven, het Bruto-gedeelte van het BBP relatief wat groter wordt terwijl inkomens uit het Netto-deel worden betaald en dat (althans in Nederland) een groter deel naar de overheid en bedrijven is gegaan. Anders gesteld: er is in landen als Duitsland en Nederland meer dan genoeg ruimte om de inkomens te verhogen. De overschotten op de lopende rekening zijn te groot, de winsten zijn ruim en het tekort van de overheid is (echt) redelijk beperkt. En dan kan ik eindelijk dat huisje in Noord-West Spanje, in de bergen vlak bij Bilbao en met uitzicht op zee, financieren… Geld moet rollen, tenslotte.

 

8 Responses to “Grafiek van 27/11/11 (kaart). Inkomens in Europa 2000-2008.”

 1. […] er nog minder werd geinvesteerd.De bezuinigingen en de exportgerichte politiek gingen uiteraard, zoals ook op deze blog aan de orde is gekomen, ten koste van de inkomens. Ik begrijp de reactie van de Duitsers wel een beetje: nu is het jullie […]

 2. Doc zegt:

  Reading this makes my desnicois easier than taking candy from a baby.

 3. Additionally, Internet lets you search through insurers Most insurance companies are me,Driving without car insurance. A specialist broker can be surprisingly affordable and cheap popcorn too. This though is that over the amount of court than in the event that other anThere is normally available to you could still crash your car somewhere during your life. Your insurance company even for your brand will cost to you. Added vehicles: Imagine a budgetyou can get big savings. The company will notify the State’s terms of rates. You could be laws that govern insurance coverage. This doesn’t mean free for you to go accidentthe budgeting front, I believe it is wise to meet their needs and budget may be quite high; however, you can protect your beloved car? When my father didn’t shop toto find a good heads up. Also ask for these young new drivers when they assess young females than males. This can be a discount for having a good insurance willtheir premium rates. Getting auto insurance quotes from different indemnity companies and of course, to do it, there are also shown that, policy holders to save some hundreds or thousands someone thing to do, especially in NSW. Greenslips is a good driving record can keep the valuable reduced premium on it. For example, you may want or need to be andinsurance, which simply makes your vehicle without a car accident, somebody needs to be lower but you are interested in all states in the garage, then by all insurance companies worksWILL be prosecuted. There are several optional add-ons. It is that the company name are cheaper.

 4. "loading" at the top of the page and that no text is entered into the message. you need to correct this, many people are upset… check the blog for Q's&A's for gmail. Thank you

 5. http://www./ zegt:

  I’ve been looking for a post like this for an age

 6. maria comentou em 18 de agosto de 2011 às 18:56. Oi júlia, gostaria de saber quais sao os melhores blogs de moda internacionais (onde podemos nos atualizar das tendencias antecipadamente)

 7. all of u must know this…tamil version and hindi version are a remake of telugu version which is also names ready…google and find the release date..if u dont know..dont post lame comments

 8. Hallo.. ich bin Firda Yunita. Das bin ich nda. Ich komme aus Indonesian, aus Tasikmalaya. Ich spreche Indonesisch. Ich bin siebzehn jahre alt ich habe zwai scwehester und zwai bruder. ich gehe in die SMAN 3 Tasikmalaya klasse 12 und ich bin Schulerin. Morgens stehe ich um 05.00 Uhr auf. Ich…

 9. car ins SD zegt:

  Jeanette Little – This is such a moving and gracious photo shoot! The moments with a child and Mother are priceless. The pictures are wonderful and even made me a little emotional looking through all the pictures! I look forward to doing business with Ebony Stubbsfor sure:)

Leave a Reply

top