search
top

Depressie is een keuze

Het is diep deprimerend om de media aan te horen. Het gaat bijna uitsluitend over de ernst van de 3%-norm en het belang van bezuinigingen. Het verdrag van Maastricht wordt praktisch unaniem beschouwd als het heilige woord, ons klaarblijkelijk gegeven door onfeilbare profeten uit het verleden. Dat ooit volkomen arbitrair is besloten dat 3% de norm is doet er weinig toe voor de echte gelovigen. “Houd je aan normen, ook als je ze niet rationeel kunt funderen,” schrijft evangelist Lex Hoogduin in zijn laatste blog.

Het zou komisch zijn als het niet zo tragisch was. De werkloosheid loopt op naar astronomische niveaus, het aantal orders daalt; zelfmoord stijgt; leegstand stijgt; emigratie stijgt  – kies uw indicator en het ziet er slecht uit voor de Eurozone.

Europa moet deze pijn ondergaan is echter de consensus. Mooier kunnen we het niet maken (en makkelijker trouwens ook niet). Er is geen alternatief.

Omdat de echte gelovigen zo zeker van zichzelf zijn pleiten ze zelfs voor een zakenkabinet. De democratie moet maar tijdelijk opgeschort worden, want ware het niet voor het stomme volk — dat vreemd genoeg moeite heeft met werkloosheid — dan zouden de technocraten dit klusje allang hebben geklaard.

Niemand vraagt zich ondertussen af waarom Japan, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk et al. niet door de markten worden afgestraft om hun fiscale losbandigheid. Op zijn best wordt de bliksemafleider theorie geponeerd: de markten zijn afgeleid door de situatie in de Eurozone, waardoor andere landen het goed doen. Op zijn slechtst wordt het gegeven geheel verzwegen.

Landen met hun eigen munteenheid kunnen nooit het volgende Griekenland worden, omdat obligatiemarkten weten dat ze nooit failliet kunnen gaan. Ze  kunnen aan elke verplichting in hun eigen munteenheid voldoen. De EMU bestaat echter uit een centrale bank met een paar landen eronder. Alleen de ECB heeft controle over de munteenheid.

Dat we bij het ingaan van de EMU hebben besloten ons vrijwillig over te leveren aan de grillen van de kapitaalmarkten wordt niet begrepen of erkend.  Onze overheden worden daardoor gedwongen te bezuinigen, terwijl in feite een hoger begrotingstekort nodig is. Zo gauw de ECB de cheque uitschrijft stabiliseren de obligatiemarkten, maar zonder voldoende pijn weigeren de centraal bankiers de crisis te stoppen.

De kantoren staan er nog, de mensen zijn er nog, de machines zijn aanwezig – wat is er zo noodzakelijk aan deze depressie? Geef mensen genoeg koopkracht om te kopen wat we kunnen produceren en de werkgelegenheid trekt weer aan. Depressie is altijd een keuze.

5 Responses to “Depressie is een keuze”

 1. Eric zegt:

  Het probleem zit hem in het spanningsveld tussen een euro voor allen en vele euro-regeringen voor evenzovele volkeren. Zolang Europa als land niet bestaat is er geen ruimte voor een eenheidsmunt. Zoals nu blijkt verenigt de EU de Europese landen maar drijft de euro hen uit elkaar. De geschiedenis leert dat Europeanen hun zelfstandigheid voor een groter geheel niet wensen op te geven. De Baltische staten wensten onafhankelijkheid na het uiteenvallen van de voormalige Sovjet Unie, het voormalig Joegoslavië is in vele landen uiteengevallen, Catalonië zou zich het liefst afscheiden van Spanje, etc., etc. In het verleden zijn er weliswaar staten als Duitsland en Italië ontstaan uit kleinere landen, maar daar was de gesproken taal de bindende factor, iets waarvan nu geen sprake is. De volkeren van Europa willen economische samenwerking en vrede, maar hun culturele en staatkundige zelfstandigheid willen ze behouden. En dat verhoudt zich niet met een eenheidsmunt waarmee ze a priori een substantieel deel van die zelfstandigheid moeten opgeven. De belangen van volkeren zullen nooit ondergeschikt mogen worden gemaakt aan de belangen van enkelen en een keuze voor recessie door bezuiniging is dat wel. Politici die voor Europa kiezen zullen zich ervan bewust dienen te zijn dat ze zichzelf een slechte dienst bewijzen als ze de markten in staat stellen het beleid te laten dicteren, als ze menen slechts op prijs te moeten concurreren met lagelonen landen in het belang van een werelwijde vrije markt. Want dat belang is primair het belang van een hoog opgeleide, dan wel relatief rijke elite.
  Geef Europa terug aan de Europeanen onder het besef dat Europa bestaat uit vele landen die hun eigen munt nodig hebben om de economische pijn gericht te kunnen bestrijden. Een verenigd Europa is goed voor vrede en voorspoed, maar de euro is een brug te ver.

 2. Blue zegt:

  We denieitfly need more smart people like you around.

 3. What a beautiful room. Love the double dormer and a-frame of this room. What a wonderful place to create in. You have done a marvelous job and it is not only beautiful, but practical and so organized. I am sure you will gain many wonderful hours of crafting in such lovely surroundings.Marcie

 4. I’ve also wondered this – how things obviously get to end so badly without anyone anticipating the results. I’ve also witnessed a group of people who are most adept at the blame game – more adept at that than they were for working the project in the first place. The photo represents such circumstances well, but ygw whether this one was phtoshppd. Barbara

 5. http://www./ zegt:

  What is this warning about dynamic content in my sitemap?All the URLs in your Sitemap are marked as having dynamic content. All the URLs in your Sitemap are marked as having dynamic content. Because dynamic content is difficult for search engines to crawl and index, this may impact your site’s performance in search results. Check your Sitemap to make sure your site information is correct.How do I correct this?

Leave a Reply

top