search
top

Hoe Arnoud Boot en Lans Bovenberg mijn toekomst willen verjubelen

Op Mejudice hebben Lans Bovenberg en Arnoud Boot een stukje waarin gesteld wordt dat de overheid de hypotheken van de banken moet socialiseren, wat moet worden bekostigd met het deel van de pensioenpotten dat, later, toch al als belasting aan de overheid moet worden afgedragen door de mensen die pensioen ontvangen. Zodat banken weer dividenden en bonussen kunnen gaan betalen? Vergeet niet dat die banken, via de European Banking Federation,  niet zo lang geleden nog bij de Europese commissie gepleit hebben voor lagere kapitaaleisen, juist ook om die dividenden en bonussen te kunnen blijven betalen (waardoor dus ook hogere optieprijzen voor de bazen worden gerealiseerd…). Als er, zoals Bovenberg en Boot stellen, een probleem is met de kredietverlening door de banken dan is het wellicht (in Nederland overigens gerealiseerd) verstandig om eerst eens naar die bonussen en dividenden te kijken. En de afgelopen tien jaar zijn de salarissen in de bankensector ook meer dan gemiddeld gestegen… dan moeten ze nu niet gaan zeuren dat er geen geld is om ondernemers aan krediet te helpen! En niet alleen dat: eerst subsidiëren we de banken indirect met 9 miljard per jaar aan hypotheekrenteaftrek, een regeling die (zoals alle economieboekjes voorspellen) in combinatie met deregulering van de prijsvorming niet tot steun van de woningeigenaar maar alleen maar tot hogere hypotheken leidt. Vergelijk de boterbergen van vroeger – subsidiëring kan, maar dan moet er wel aanbodregulering zijn. En die is, juist op instigatie van ‘rechtse’ economen en ondanks de gi-gan-ti-sche hypohteekrentesubsidies, afgeschaft, in de jaren tachtig en negentig. Het (kleine) gat van de boterbergen werd gedicht, het (grote) gat van de gedereguleerde gesubsidieerde hypotheekverlening werd geopend. Nogmaals: subsidie kan – maar niet zonder aanbodregulering. En dan moeten nu de pensioengelden worden ingezet om dit probleem, veroorzaakt door de banken zelf en mogelijk gemaakt door ondoordacht economisch beleid, op te lossen… De verkeerde weg. Geen dividenden, geen bonussen, lagere salarissen en, op termijn, minder personeel. Dat is de koninklijke weg. Die zullen we moeten gaan.

Want, beste Lans en Arnoud, ook dat voor belastingen bestemde pensioengeld is mijn geld. En het is later nodig om de overheid belasting te betalen, zodat ik de vereiste zorg kan krijgen, zodat de dijken op hoogte kunnen worden gehouden en zodat de nieuwe generatie het vereiste onderwijs kan volgen. Het is er niet om nu de risico’s van de banken over te nemen. Stel je voor dat je een huurder bent (ja, die bestaan!). Dan wordt jouw pensioengeld dus gebruikt om bankenproblemen op te lossen waar je part nog deel aan hebt… En of er dan later genoeg geld is om de overheid te bekostigen is maar afwachten.

Natuurlijk, jullie stellen dat de overheid in plaats van belastingen aflossing en rente ontvang vanwege de hypotheken. Maar hebben jullie er ook over nagedacht wat er gebeurt in geval van wanbetaling? Gaat de overheid dan de huizen in de veiling doen? Of blijft dit recht in eigendom van de banken? En moet ik voor een nieuwe hypotheek ook bij de overheid zijn?

Wat een onbekookt, ondoordacht plan. Het is veel beter de pensioenfondsen direct hypotheken te laten verstrekken, zie ook de recente ideeën van Ruud Lubbers hierover. Als de banken van mijn hypotheek afwillen – prima. Ik leen graag mijn eigen geld terug van het pensioenfonds, tegen een lagere rente dan ik nu betaal maar tegen een hogere rente dan de pensioenfondsen nu ontvangen op de recente 25-jarige overheidslening, waarbij het risico wordt afgedekt door in noodgevallen pensioenjaren in te leveren. Dan is aan de ene kant het risico wel geïndividualiseerd – op vrijwillige basis, anders dan in jullie plan! – maar hoef ik toch mijn huis niet direct uit, terwijl ik wel de mogelijkheid heb eventueel enkele jaren langer door te werken. En omdat de pensioenfondsen gegarandeerd een hoger rendement hebben hoeven de pensioenen niet of minder gekort.

Natuurlijk, dat lost de problemen van de banken niet op. Maar ik meen net van ene meneer Draghi vernomen te hebben dat het uitleenprobleem, de ‘credit crunch’, eigenlijk alweer verleden tijd is, door activistisch beleid van de ECB. We hebben de liquiditeit die de banken nodig hadden gewoon gecreëerd…met de LTRO operaties. Zo werkt dat, daar heb je helemaal geen spaargelden voor nodig. Het probleem is nu de vraag. Bedrijven willen steeds minder lenen (zie de jongste Bank Lending Survey van de ECB). En sowieso – dan gaan er maar een paar banken failliet. Zolang banken als Banco Santander meer dividend uitkeren dan ze aan winst binnen krijgen heb ik geen enkele consideratie met deze sector. Daar valt niet tegenop de subsidiëren. En het personeel dat dan ontslagen wordt? Goed punt, maar dat hebben we nodig in de zorg! Investeren dus, in omscholing. Dat is iets wat de pensioenfondsen misschien wel moeten bekostigen!

One Response to “Hoe Arnoud Boot en Lans Bovenberg mijn toekomst willen verjubelen”

  1. […] En het is natuurlijk heel aardig om deze 471 jaar aan gegevens te vergelijken met de incourante ‘rente van een dag‘ die De Nederlandse Bank gebruikt om de pensioenen te korten (waardoor er meer geld in kas blijft om onze geliefde banken uit de problemen te helpen. Achtervolgingswaanzin mijnerzijds? Hmmm. Zie dit verhaal over plannen dienaangaande van Boot en Bovenberg). […]

  2. Tawny zegt:

    13 horas+3A todos los taringueros y amigos precedentes, quiero agradecer la buena onda, los elogios y los puntos!Además desearles, sinceramente, ¡¡¡ un Feliz y próspero 2013 !!!¡ Sigamos intentando romper el cerco mediático !¡ Se puede ! Por ahora de esta maa±nr…¡MaÃeana con una Ley de Medios en plena vigencia!Saluti a tutti!

Leave a Reply

top