search
top

Mujagic en Eijffinger: check de (Griekse) feiten eindelijk eens een keer, luiaards! 1 grafiek.

Op Mejudice valt een artikel te vinden van Edin Mujagic en Sylvester Eijffinger over die o zo perfide Grieken, die zich maar niet aan de afspraken willen houden. Het is een dom, ongeïnformeerd artikel. Ik acht zelf de ‘austerity’ politiek in Europa absoluut rampzalig: het op een economische idee-fixe gebaseerde idee dat een economie ‘eigenlijk’ altijd in evenwicht is, als de monetaire autoriteiten maar ‘geloofwaardig’ zijn en mensen met een baan maar voldoende kortingen op de lonen accepteren. We hebben het geprobeerd – en het is overal mislukt. Bezuinigen leidt niet tot hernieuwde groei of meer vertrouwen van de financiële markten. Maar daar gaat het nier niet om. Het gaat om de feiten. En die feiten zijn in weerwil van wat Mugajic en Eijffinger poneren dat geen land zozeer de buikriem heeft aangehaald als Griekenland. Zonder resultaat overigens: net als in alle ‘austerity’ landen zijn de problemen, zacht gezegd, niet opgelost. Maar het idee dat men in Griekenland slechts op onze kosten aan het uitvreten is – knotsika.

* Het begrotingstekort is net zo sterk verminderd als in landen als Portugal, Letland, Estland en Litouwen

* De lonen zijn (veel) sneller gedaald dan waar ook

* De consumptie is dramatisch afgenomen

* De werkloosheid is dramatisch toegenomen

* De (netto) goederenhandelsbalans verbetert veel sneller dan in Ierland, de Baltische staten, Spanje of Portugal, niet alleen door een afname van de import maar ook door een toename van de export

Wat een gebral dus, dat Griekenland zich niet aan de afspraken zou houden. Er is op alle terreinen ruimte gecreëerd om de export te doen toenemen. En de export neemt zelfs sprongsgewijze toe. De netto export ontwikkelt zich zelfs het gunstigste van alle landen in de EU, net als vorig jaar. Vanuit de ‘austerity agenda’ geredeneerd doet Griekenland het niet slechter dan Ierland of de Baltische staten. Integendeel! Maar de financiële markten zien het nog steeds niet zitten met Griekenland (of met de andere austerity landen, die ook allemaal nog steeds veel te grote schulden hebben om ooit terug te kunnen betalen), want die kijken niet naar dit soort statistieken. Die kijken naar het nu. En dan zien ze dat Griekenland te lijden heeft onder kapitaalvlucht – dus vlucht men zelf ook maar. Waardoor de banken ten onder dreigen te gaan en de overheid meer geld in die banken moet stoppen. Waardoor de situatie nog precairder wordt. Enzovoorts.

Zie voor een goed artikel over Griekenland overigens J. W. Mason, met daarin de volgende ontnuchterende grafiek, die aangeeft dat Griekenland altijd al een zeer groot tekort op de lopende rekening van de handelsbalans had, sinds 1980, dat echter zeer lange tijd gemaskeerd werd door inkomenstransfers vanuit Europa, wat betekent dat het recente grotere tekort niet zozeer veroorzaakt werd door verminderende productiviteit ten gevolge van te hoge looneisen maar grotendeels ook door het wegvallen van die transfers. En dat er dus niet zozeer loonsverlagingen nodig zijn, maar het opbouwen van een totaal nieuwe economie. Wat tientallen jaren zal vergen.

2 Responses to “Mujagic en Eijffinger: check de (Griekse) feiten eindelijk eens een keer, luiaards! 1 grafiek.”

  1. Holland4MPE zegt:

    Het is geen mysterie om het storings patroon in de economie te projecteren veroorzaakt door rente. Als rente de schuld onomkeerbaar en voortdurend vermenigvuldigt in verhouding tot de noodzakelijke circulatie en steeds meer van iedere Euro gewijd wordt aan deze schulden, dan kan daardoor steeds minder van iedere Euro in circulatie aangewend worden voor de economie. Regulering kan slechts dit terminale proces vertragen.

    http://holland4mpe.wordpress.com/category/onze-doelstelling/

  2. Lorri zegt:

    Really when someone doesn’t be aware of afterward its up to other visitors that they will help, so here it happens.

Leave a Reply

top