search
top

Werkloosheid in Europa, januari 1992 – juni 2012. Duitsland is steeds meer een geval apart.

Eurostat heeft vandaag de nieuwe gegevens over de werkloosheid in de EU gepubliceerd. Het werkloosheidspercentage is gelijkgebleven, het aantal werklozen is echter wel gestegen, met 123.000 in de Eurozone en met 127.000 in de EU (in de EU buiten de Eurozone dus ‘maar’ met 4.000. Met name vanwege een forse bijstelling van de cijfers in Italië (de tweede in tamelijk korte tijd!) is het EU niveau van mei echter wel met 0,1% opgehoogd. Terzijde: de ‘brede’ U-6 werkloosheid die sinds kort eindelijk beschikbaar is voor de EU is in Italië niet veel lager dan in Spanje!

Opmerkelijk: de stijgingen in Denemarken en Oostenrijk. Denemarken kent vanwege de overgewaardeerde munt in combinatie met een daling van de woningprijzen (uiteraard volgend op een kredietgedreven stijging…) al jaren een kwakkelende economie, de ‘flexicurity’ van de arbeidsmarktbeleid in combinatie met het zeer hoge overschot op de begroting van voor de crisis heeft de werkloosheid echter niet laag kunnen houden. Oostenrijk is opmerkelijk omdat dit land tot voor kort forse dalingen kende.

Het macro-beeld: tot nu toe was er, in Eurozonia, een verschil in ontwikkeling tussen het noorden en het zuiden. Dit verschil is er nog steeds en het wordt ook nog groter. Maar ook in het noorden lijkt er in toenemende mate een verschil tussen Duitsland en de rest op te treden, minder qua niveau (nog wel) maar wel qua ontwikkeling. Overigens is de werkgelegenheidstoename in Duitsland relatief sterk toe te schrijven aan de ontwikkelingen in de zorg, waar het aantal banen ongeveer twee keer zo sterk groeide als in de industrie.

Leave a Reply

top