search
top

Reele omzet op de woningmarkt, 1995-2012 (grafiek)

Vandaag heeft het CBS nieuwe cijfers over de woningmarkt bekend gemaakt. Ik heb de gegevens van de omzet (prijzen maal aantal verkochte woningen, beschikbaar op de CBS-site) gedefleerd door het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. Dit geeft een (grove) indruk van de reële waarde van de omzet gecorrigeerd voor de waardedaling van het geld, de totale consumptieprijsstijging was in deze periode ongeveer 40%. We kunnen de vraag stellen of de bodem van de woningmarkt momenteel in zicht is. Er lijkt in ieder geval nog ruimte voor verdere daling – de omzet is zelfs wanneer we er ook rekening mee houden dat de bevolking van Nederland in deze periode ongeveer 10% gegroeid is, waardoor er uiteraard ook meer woningen worden verkocht, ongeveer terug op het niveau van 1997. En zeker niet op het bodemniveau van de vorige woningcrisis in 1988. Deze cijfers zijn niet helemaal zuiver omdat ze beïnvloed worden door de aard van de verkochte woningen (vrijstaand, flatje). Maar desondanks lijkt het beeld me duidelijk. Vanuit deze invalshoek gezien is er nog ruimte voor verdere daling. Of die zich zal voordoen is een andere vraag, maar gezien de ‘credit crunch’ op de Nederlandse hypotheekmarkt is dat zeer waarschijnlijk waarbij vooral de prijzen zich zullen moeten aanpassen. Overigens – die ‘crunch’ wordt mede veroorzaakt doordat de banken aan banden zijn gelegd op dit gebied en hun hypotheken tegenwoordig toenemend moeten financieren met spaargelden, in plaats van dat ze geldscheppend aan de gang kunnen. De luchtbel loopt inderdaad leeg. (En vandaar al die plannen om de banken van hun hypotheken te verlossen met behulp van de pensioengelden…).

P.S. – woningprijzen tellen niet mee in het inflatiecijfer. Als dat wel zo was dan zou de inflatie nu wellicht negatief zijn!

 

Leave a Reply

top