search
top

Waarom loondalingen in een tijd van werkgelegenheidsdaling haaks staan op “NGDP”-targeting

Op dit moment wordt veel gepraat over NGDP-targeting: de centrale bank moet niet het prijspeil maar het niveau van de totale productie (gedefinieerd als het BBP) in lopende prijzen in de gaten houden. Wat betekent dat een afname van de productie van goederen en diensten moet worden goedgemaakt door een extra stijging van het prijsniveau.

Nu geldt volgens de regels van het nationale boekhouden dat:

Productie = inkomen = bestedingen (zie p. 16 van de nationale rekeningen van 2010)

Omdat het inkomen gelijk is aan de loonsom plus de winsten (inclusief rentewinst) betekent dit dus dat loondalingen in een tijd waarin de werkgelegenheid daalt haaks staan op het idee van NGDP targeting.

 

Leave a Reply

top