search
top

Loonstijging in de Eurozone vanaf 2008: in Nederland opmerkelijk laag.

Naar aanleiding van enig gekibbel op Twitter nogmaals de vraag: is er in Nederland nou sprake van een hoge of een lage loonstijging. Eerder heb ik op deze blog al naar de gegevens van het laatste jaar verwezen, maar dat is slechts 1 jaar. Nu de laatste gegevens, vergeleken met 2008. De grafiek geeft enkel de lonen in de ‘business-sector’ van de economie weer, dus zonder onderwijs, bestuur en gezien de Eurostat definitie van deze sector, o.a. grote delen van bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Uiteraard heeft Robin Fransman hier al het een en ander over gezegd, dit blijkt zijn mening te ondersteunen, voor de discussie verwijs ik u naar zijn artikel. Wat de gegevens betreft: in Nederland is als je naar de gegevens van de laatste vier kwartalen kijkt (2011-IV – 2012-III) echt geen sprake van een hoge loonstijging, integendeel. De loonstijging is lager dan in welk Eurozone land (dan wel landen met een ‘Euroklink’) dan ook, met uitzondering van een aantal landen waar een extreme economische crisis (meer dan 10% teruggang van het BBP) optrad of optreedt. Inderdaad, het verschil met Duitsland is beperkt maar toch aanwezig en momenteel stijgen de lonen daar sneller dan bij ons, de 6% verschil in vier jaar met bijvoorbeeld België en Oostenrijk is echt aanzienlijk. En zelfs in Spanje en Denemarken (met zijn overgewaardeerde munt) was de stijging hoger.

Lonen

Leave a Reply

top