search
top

Levensverwachting en pensioenjaren in Nederland

Geen paniek. We worden steeds ouder – goed nieuws. En dat kunnen we allemaal makkelijk betalen. Makkelijk. Reken met me mee:

A. De gemiddelde levensverwachting is de afgelopen twintig jaren voor vrouwen met een bescheiden 3,3% gestegen van 80,2 naar 82,9 jaar. Mannen deden het wat beter maar halen nog steeds bij lange na niet de leeftijd die vrouwen in 1991 al haalden. De levensverwachting steeg voor hen met 7% van 74,1 naar 79,2 jaar. Alle gegevens: CBS, zie verder de grafiek.

B. Daarbij is de gemiddelde tijd die deze mensen na de de facto pensionering afhankelijk zijn van een uitkering fors aan het dalen. De gemiddelde de facto pensioenleeftijd bedroeg in 1991 ongeveer 60 jaar, tegenwoordig is dat alweer 64,5 of zo. Dat betekent dat mannen die nu met pensioen gaan even lang als vroeger een VUT/pensioen/AOW-uitkering krijgen. Voor vrouwen is het aantal jaren dat ze die krijgen zelfs gedaald. Daarbij gaat de pensioenleeftijd binnenkort naar 67, er komt dus nogmaals 2,5 jaar bij. Voordat mensen dus langer pensioen krijgen dan vroeger zal de leeftijdsverwachting voor mannen met nogmaals ruim twee jaar moeten stijgen en die van vrouwen met 3 jaar.

C. Nu stijgt natuurlijk het relatieve aantal bejaarden ten opzichte van de ‘jongere’ generaties. Echter, als deze jongere generaties (i.e. de mensen tot en met 66) 10% meer uren gaan maken (i.e. de arbeidstijdverkorting van de jaren tachtig wordt terug gedraaid) dan wordt dat al gecompenseerd. Tellen we daar een daling van de werkloosheid met 3% bij op plus een verkorting van de gemiddelde studieduur van 1 jaar dan zitten we op 15% extra arbeidsaanbod. Ook kan de productiviteit flink stijgen (denk, in de verzorging, aan de inzet van al beschikbare stofzuigrobots en dergelijke).

Ik zie de reden voor al die paniek dus niet. Daarnaast – sparen voor later heeft weinig zin als dat geld tegen die tijd niet nuttig besteed kan worden. Een grote hoeveelheid spaargeld die opeens ‘los’ komt zal zwaar inflatoir werken op de tarieven van (directies van) verzorgingstehuizen en dergelijke. Maar wat nog minder zin heeft – mensen nu minder laten besteden als dat geld (wat het geval is) niet geïnvesteerd wordt, in de toekomst. Dan ben je alleen maar aan het krimpen om te krimpen.

Leven

3 Responses to “Levensverwachting en pensioenjaren in Nederland”

  1. John Hollenberg zegt:

    ik heb één jaar alle gepubliceerde sterfgevallen in west friesland over 2014 bijgehouden en kom slechts tot een levensverwachting van 76.8 M en 80.3 voor vrouwen. ik begrijp dat alle gepubliceerde niet helemaal representatief is, maar als je alle neemt zal het m.i. nog verder zakken. zo zal iemand met weinig geld geen advertentie zetten, maar iemand met weinig geld heeft zowieso een lagere levensverwachting.

  2. Hameed zegt:

    Ik ben geboren op 13 januari 1961, dus 63 jaar oud, ben Nederland binnengekomen in 2008. Ik heb mijn verblijfsvergunning verkregen in 2013. Ik heb de Nederlandse nationaliteit gekregen in 2018. Mijn vraag is hoeveel jaar van mijn leeftijd ik het verdien om met pensioen te gaan wetende dat Ik heb helemaal niet in Nederland gewerkt vanwege mijn gezondheidstoestand en het gebrek aan goedkeuring van de kantoren.

Leave a Reply

top