search
top

Waarom het verhogen van de Nederlandse huurprijzen geen ‘marktgericht’ idee is

De commissie Rehn heft gesproken.

Het slechte nieuws: ze begrijpen nog steeds ook de micro-economie niet. De commissie wil meer ‘marktgerichte’ huurprijzen. Nu is er niet zoveel op tegen als de woningbouwcorporaties de, zeg, 10% beste locaties tegen veel meer geld verhuren. Maar toch is ook daar wel iets op tegen. En er is beslist iets tegen het verhogen van alle huren (nog los van de bestedingsuitval die dit veroorzaakt).

Volgens de ideeën uit de economieboekjes is één van de voorwaarden voor een effictief werkende markt dat het aanbod prijselastisch is. Hogere prijzen leiden dan tot meer aanbod – en dus tot druk op de prijsstijging. In sommige markten werkt dit ook zo, zij het niet zo mooi als in de economieboekjes, maar vaak met wat horten en stoten. Op de Nederlandse woningmarkt werkt dit echter niet zo. Hogere huurprijzen leiden (in toenemende mate!) niet tot meer woningbouw, vanwege heel veel redenen. En dus niet tot minder prijsdruk. De huurder is overgeleverd aan de aanbieders van huurwoningen.

Neo-liberale pleidooien voor huurprijsliberalisering in Nederland moeten dan ook, om intern consistent te zijn, gepaard gaan met pleidooien voor woningbouwliberalisering. Wat bij Rehn dus niet het geval is. Bovendien – enige liberalisering is wellicht mogelijk zowel als gewenst in ons landje. Maar in ons land is (bij mijn weten) niemand is voor het soort van ‘vrije woningbouw’ dat consistent is met de neo-liberale economische modellen: hop, een blokhut in je achtertuin en verhuren maar. ‘Vrije marktbeleid dat onder andere ook effectief beleid veronderstelt op het gebied van het tegengaan van Ricardiaanse grondrente-winsten voor particulieren – want ‘locatie’ is per definitie een schaarse, niet individueel te produceren factor. Dat alles wordt, ten onrechte, door Rehn niet meegewogen, in de adviezen.

Relatief meer huurwoningen zou overigens de flexibiliteit op de woning- en arbeidsmarkt ten goede komen.

3 Responses to “Waarom het verhogen van de Nederlandse huurprijzen geen ‘marktgericht’ idee is”

 1. martin van der veen zegt:

  Meer huurwoningen, ik vind het geen goed idee. Onze veel te grote sociale huursector heeft veel,iets beter verdienende,huurders weinig goeds gebracht. Veel van hen worden deze dagen aangemerkt als licht crimineel (scheefwoner).
  Deze grote sociale huursector heeft volgens mij de eerste aanzet gegeven tot onze huizenzeepbel.
  Halverwege jaren negentig onstond grote vraag naar betaalbare koopwoningen,in een woonvoorraad die op dat moment voor meer als de helft uit huurwoningen bestond. Dit was het ideale moment geweest om de corporatie-sector te verkleinen door grootschalige verkoop. In plaats daarvan vond echter sloop en nieuwbouw plaats. Inderdaad zoals opgemerkt in het artikel, dit is en was geen functionerende markt.
  Tenslotte hoe kun je in een situatie waar de markt totaal niet functioneert, spreken van marktconforme huren?

 2. joop luster zegt:

  inderdaad, er is geen sprake van een woningmarkt. Het trieste is dat ook de overheid zelfs geen idee heeft hoeveel een woning zou moeten kosten. Dat hebben de vastgoedfraudezaken wel bewezen. Ook daar heeft het OM het heel moeilijk als er een discussie ontstaat over de waarde van vastgoed.
  Eveneens treurig is dat inmiddels ook de lagere overheden verslaafd zijn geraakt(en gemaakt) aan hoge huizenprijzen (WOZ-inkomsten) en de wooncorporaties gebombardeerd zijn tot belastinginners. Een echte markt raakt daardoor nog verder uit het zicht en nog meer dan voorheen zijn velen gebaat bij het in stand houden van schaarste. Wat is de invloed op een land waar zovelen gebaat zijn bij het in stand houden van onrechtvaardigheid.

 3. . ik ben onder de indruk , ik moet toegeven . Zelden heb ik ontmoeting een blog dat is beide even educatieve en interessant en zonder twijfel , u heb sloeg de spijker op de kop . De kwestie is iets dat niet genoeg mensen zijn intelligent spreken over . Ik ben I stuitte dit in mijn hunt for over deze

Leave a Reply

top