search
top

De Oorzaken der Malaise

‘De spoedige, onverwachte, buitengewone winsten prikkelden bij talloos velen de phantaisie. Men ziet om zich heen actiën van allerlei aard  met sprongen omhoog gaan en koopt niet meer uit berekening van goede belegging, maar om de kans van spoedige voordeelige realisatie. En terwijl het publiek door den roes van het spel bevangen, de brandkasten wijd opent, en al wat door noeste vlijt en strenge onthouding gedurende jaren is bijeengegaard met volle handen op straat werpt, verrijzen allerwege, als paddestoelen uit den grond, ondernemingen zonder eenige noodzakelijkheid of reden van bestaan, zonder de minste kennis ondernomen, zonder de geringste kans van slagen, met geen ander doel dan om aan de hartstogt van het speelzieke publiek voedsel te verschaffen en op de ergerlijkste wijze te oogsten van de dwaasheid der menschen. Onbekwaamheid en gewetenloosheid beleefden gulden dagen.’Pieter Cort van der Linden in Oorzaken der Malaise (1883)

Leave a Reply

top