search
top

Het einde van het Lakemannetje

Soms wordt door een enkel bericht een hoop duidelijk over hoe de macht verdeeld is in ons land. De grote denkers in ons kabinet hebben het briljante plan gekregen om een oproep tot een bankrun te verbieden. Iemand die zich schuldig maakt aan deze onvergeeflijke misdaad loopt het risico een boete tot €19.000 te krijgen of een gevangenisstraf tot 4 jaar.
Het kabinet volgt hiermee de aanbevelingen van de commissie Scheltema die de val van de DSB Bank onderzocht. Hoewel in het rapport van de commissie Scheltema genoeg bewijs werd gepresenteerd, adviseerde de commissie geen harde juridische acties tegen de ware schuldigen. Wel werden de slachtoffers benadeeld. De belangenbehartiger consumenten & geldzaken bekritiseerde de commissie omdat deze slechts concludeerde dat de DSB de zorgplicht schond, in plaats van te concluderen dat er sprake was van koppelverkoop. Wanneer deze conclusie zou zijn getrokken zouden alle contracten waar er sprake was van koppelverkoop (vrijwel elke DSB hypotheek) nietig worden verklaard. Uiteraard een politiek onaanvaardbare conclusie, want zoals Dirk Scheringa zelf al zei was hij lang niet de enige die zijn geld op deze onverantwoorde manier verdiende.
Ook opmerkelijk is dat er geen enkele strafrechtelijke vervolging van het DSB management heeft plaatsgevonden. Wanneer het bekend is dat dit een bedrijf was dat haar inkomsten voornamelijk verkreeg uit koopsompolissen met provisies tot wel 90% (de gemiddelde provisie bedroeg bij het faillissement 62%), wanneer het bovendien bekend is dat er werd geknoeid met de cijfers en als het bekend is dat klanten op structurele wijze werden misleid, begint men zich toch af te vragen waarom de verantwoordelijken nog vrij rondlopen. Ondertussen heeft Hans van Goor, chief-woekeraar bij de DSB, een nieuwe baan gevonden. De man is nu mede-eigenaar van Retail Reality, een bedrijf dat de dienstverlening in de retail onderzoekt. Het bedrijf krijgt opdrachten van banken die willen weten of hun verkopers wel goed advies geven en of die verkopers zich wel houden aan de gedragscode hypothecaire financiën. Ja, we mogen van geluk spreken dat we hier in Nederland een financiële sector hebben die zichzelf zo goed reguleert.
Deze feiten zijn allemaal iets te oncomfortabel voor ons kabinet en in plaats van de werkelijke oplichterij aan te pakken, verzinnen onze politici deze moderne vorm van het verbod op godslastering. Want niet alleen een Lakemannetje wordt strafbaar, nee zelfs enige kritiek op de banken wordt strafbaar zo blijkt uit de brief van minister de Jager. De minister stelt: “Het doen van publieke uitlatingen die tot een ondergang van een bank kunnen leiden, is […] uiterst laakbaar en dient strafbaar te worden gesteld,” Onder zo’n brede definitie is eigenlijk alle kritiek op banken strafbaar en daarmee is zo’n beetje elk artikel op deze site heidens. Het zou komisch zijn als het niet zo tragisch was.

Leave a Reply

top