search
top

ECB’er verbaast over ‘onrealistische’ economen

Nog een mooie vondst! Een uitstekend paper van Ulrich Bindseil, hoofd van liquiditeitsmanagement bij de ECB, die gehakt maakt van wat hij noemt de ‘reserve position doctrine’. “Academics developed theories detached from reality, without resenting or even admitting this detachment,” schrijft Bindseil in het paper. Auch! Het paper is nogal technisch, maar hier mijn samenvatting van wat volgens mij het belangrijkste punt is.

De ‘reserve position doctrine’, te vinden in menig economisch tekstboek, schrijft voor dat een centrale bank een bepaalde reservehoeveelheid als doel moet hebben. Deze reserves worden via de geldvermenigvuldiger omgezet in nieuw geld. De centrale bank controleert dus door de reservehoeveelheid aan te passen de uiteindelijke geldhoeveelheid.

De ‘reserve position doctrine’ gaat voorbij aan de rente-effecten die het beperken van de reservehoeveelheid heeft. Bindseil geeft aan dat de centrale bank nooit tegelijkertijd het aanbod aan reserves en de prijs van reserves (de interbancaire rente) kan vaststellen. De centrale bank heeft een monopolie op de uitgifte van reserves. Een monopolie kan twee dingen doen: het aanbod vaststellen en de prijs laten fluctueren in reactie op de vraag of de prijs vaststellen en het aanbod laten fluctueren in reactie op de vraag. Het kan echter niet zowel het aanbod als de prijs vaststellen. Bij een vaststaand aanbod aan reserves fluctueert de rente in reactie op de vraag naar reserves. Als de vraag stijgt en het aanbod blijft hetzelfde, dan stijgt de rente en vice versa.

Bindseil legt uit dat elke moderne centrale bank puur en alleen een rente target heeft en reserves beschikbaar stelt aan iedereen die hiervoor een vastgestelde prijs wil betalen. Als de centrale bank minder reserves beschikbaar zou stellen dan nodig zijn om aan de reserveverplichtingen te voldoen, dan zou de rente door het plafond schieten. Wil het haar doelrente behalen dan moet het dus wel genoeg reserves beschikbaar stellen.

Bindseil verbaast zich er over dat economen blijkbaar totaal geen weet hebben van hoe monetair beleid wordt uitgevoerd. Men ziet klaarblijkelijk over het hoofd dat het onmogelijk is om zowel de rente als de reservehoeveelheid onafhankelijk van elkaar vast te stellen. Bindseil wijst er daarbij op dat Milton Friedman, één van de meest extreme exponenten van de ‘reserve position doctrine’, in zijn monetaire beleidsvoorstellen geen enkele melding maakt van de implicaties voor de rentestand. Dit is voor een practicus als Bindseil onbegrijpelijk. ‘The dynamics of academic research and the underlying incentive mechanisms seem to have lacked a permanent pressure on monetary economists to investigate the realities of day-to-day work of central banks.’

5 Responses to “ECB’er verbaast over ‘onrealistische’ economen”

 1. MerijnKnibbe zegt:

  Het volkomen bizarre aan deze vondst is dat de ECB dus, uiteraard, de rente vaststelt maar tegelijk ook een officiele in beton gestorte geldgroeidoelstelling heeft… en dat deze man tegelijkertijd een ECB econoom is.

 2. […] Wow. The most scathing criticism of the European Central Bank (ECB) money growth target and monetary policy I’ve read thus far is written by Ulrich Bindseil, ECB Deputy Director General of Market Operations and former head of liquidity management, and is published by… the ECB, in 2004. (Hat tip: Jesse Frederik)! […]

 3. MerijnKnibbe zegt:

  De officiele (en volgens Bindseil dus totaal onrealistische) verklaring over de geldgroeidoelstelling van de ECB, via een link op de Homepage (!) van deze instelling:

  “The way in which monetary policy exerts its influence on the economy can be explained as follows. The central bank is the sole issuer of banknotes and bank reserves, i.e. it is the monopoly supplier of the monetary base. By virtue of this monopoly, the central bank is able to influence money market conditions and steer short-term interest rates.”

 4. Merijn, hij is niet zozeer een academicus, maar een practicus. Hij moet echt het monetair beleid uitvoeren, dus dan is enig realisme wel een vereiste. Inderdaad bizar dat dit niet wordt opgepikt.

 5. Doc zegt:

  Dude, right on there brtehor.

 6. http://www./ zegt:

  That insight’s perfect for what I need. Thanks!

Leave a Reply

top